Dreigingsproducten

In het kader van het Stelsel bewaken en beveiligen kan de AIVD dreigingsinformatie verstrekken met verschillende producten.

Dreigingsinschatting

Wanneer de AIVD over concrete en/of voorstelbare dreigingsinformatie beschikt, die geduid kan worden, brengt de AIVD  een dreigingsinschatting uit. Naast de dreigingsinformatie wordt ook beoordeeld wat het effect is wanneer de dreiging tot uitvoer wordt gebracht (ernst) en of de bedreiger de wil en mogelijkheden heeft (waarschijnlijkheid).

Een dreigingsinschatting kan op verzoek van de NCTV uitgebracht worden, maar de AIVD kan hem ook 'spontaan' uitbrengen als de AIVD zelf op informatie stuit die van belang is voor de beveiliging.

Dreigingsanalyse

De AIVD kan ook een dreigingsanalyse maken. Dat is een uitgebreide analyse van concrete en voorstelbare dreigingen vanuit het perspectief van de bedreigde, zoals een politicus. De AIVD houdt bij het opstellen van de dreigingsanalyse rekening met eventuele kwetsbaarheden die de potentiele dreiging kunnen vergroten:

  • Persoonlijke of zakelijke kwetsbaarheden; kenmerken en/of eigenschappen die verzet kunnen oproepen in de samenleving, zoals iemands achtergrond of seksuele oriëntatie.
  • Personen in de omgeving die gevaar en/of media-aandacht kunnen aantrekken.
  • Standpunten of beleidsvoornemens die heftige reacties kunnen oproepen.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse is een dreigingsanalyse waarbij de AIVD ook onderzoek doet naar de weerstand die een persoon, object of dienst heeft tegen geconstateerde dreigingen. Weerstand is de mate waarin een persoon, object, of dienst bestand is tegen een dreiging.

Hierbij wordt bijvoorbeeld ingegaan op het beveiligingsbewustzijn van de betrokkene en de mate van beveiliging voor wat betreft de woonlocatie, de werklocatie(s) en tijdens verplaatsingen (zowel zakelijk als privé). Er is sprake van een risico wanneer de weerstand tegen een bepaalde dreiging tekort schiet.