Stelsel bewaken en beveiligen in het AIVD-jaarverslag 2017

In de ogen van extremisten en jihadisten vormen politici en bestuurders om uiteenlopende redenen een gerechtvaardigd doelwit. Daadwerkelijk fysiek geweld tegen politici doet zich slechts zelden voor. Wel werden diverse politici ook in 2017 geconfronteerd met bedreiging en intimidatie.

Brede en specifieke analyses

Net als in de afgelopen jaren hebben wij, vanuit onze veiligheidsbevorderende taak, ook dit jaar de NCTV voorzien van een brede analyse van dreigingen tegen politici. Daarnaast hebben wij een dreigingsanalyse voor het nieuw aangetreden kabinet-Rutte III uitgebracht.

Ook ten aanzien van grote nationale evenementen zoals Koningsdag, dodenherdenking, veteranendag en Prinsjesdag zijn dreigingsanalyses opgesteld. Daarbij werd de doelwitkeuze van jihadistisch-terroristen, te weten: vrij toegankelijke, makkelijk benaderbare locaties, meegenomen.

Dreigingen voor internationale instellingen

Ons land kent een groot aantal internationale gerechtshoven en tribunalen. In 2017 hebben wij de contacten met hen versterkt. Hierdoor kunnen wij nog beter voldoen aan de behoefte bij deze organisaties om inzicht te hebben in de tegen hen gerichte dreigingen.

82 producten in het kader van het Stelsel bewaken en beveiligen

In 2017 hebben wij 2 risicoanalyses, 11 dreigingsanalyses, 47 dreigingsinschattingen en 22 mededelingen uitgebracht in het kader van het Stelsel bewaken en beveiligen.

Overzicht dreigingsproducten 2017

Overzicht van dreigingsproducten ten aanzien van vitale sectoren en in het kader van Stelsel bewaken en beveiligen.

Ga naar het dossier over veiligheidsbevordering.