Veiligheidsbevordering in het AIVD-jaarverslag 2017

De AIVD ervaart dat bij de overheid en het bedrijfsleven het veiligheidsbewustzijn is toegenomen. Toch zien wij ook dat dit bewustzijn vaak nog tekort schiet. Dit is zowel ten aanzien van digitale als van fysieke dreigingen. Juist bij processen die van vitaal belang zijn voor de nationale veiligheid is alertheid hoogst noodzakelijk.

Dreigingen van digitale sabotage

De AIVD heeft vastgesteld dat staten in toenemende mate zowel gerichte als ongerichte digitale aanvallen uitvoeren op organisaties wereldwijd. Deze aanvallen hebben ook gevolgen voor ons land. Zo is bijvoorbeeld de Rotterdamse haven getroffen door de neveneffecten van de geavanceerde sabotage-aanval ‘NotPetya’, wat tot aanzienlijke economische schade leidde. Met name de schaalgrootte en geavanceerdheid van deze aanval wijzen naar een statelijke actor.

Digitalesabotage-aanvallen kunnen vooral grote impact op een samenleving hebben wanneer vitale infrastructuur zoals de elektriciteits-, communicatie- en energievoorziening wordt lamgelegd. Wij zien steeds vaker activiteiten die erop gericht zijn om sabotage van vitale infrastructuur in Europa (in de toekomst) mogelijk te maken, doordat andere landen zich innestelen in bepaalde systemen.

Analyseren en briefen voor meer veiligheidsbewustzijn

Met betrekking tot veiligheidsbewustzijn binnen vitale sectoren hebben wij daarom in 2017 meer dan 200 presentaties, briefings en workshops gegeven aan organisaties binnen de overheid, de burgerluchtvaart en bij andere aanbieders van vitale processen. Ook zijn in dit kader 3 dreigingsanalyses, 3 dreigingsinschattingen en 1 risicoanalyse opgesteld.

Netwerk in relevante sectoren

Wij nemen deel aan verschillende expertgroepen en initiatieven om beveiliging zo efficiënt en effectief mogelijk te richten. In afstemming met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderhoudt de AIVD een netwerk in relevante (zowel vitale als niet-vitale) sectoren.