Clearance niet-Nederlander

Een security clearance is niet hetzelfde als een verklaring van geen bezwaar (vgb). 

Om toegang te krijgen tot gerubriceerde informatie van de Noord Atlantische Verdrag Organisatie (NAVO), de Europese Unie (EU) of de European Space Agency (ESA) is een security clearance nodig.

Bedrijven die in Nederland gevestigd zijn waarvan medewerkers toegang tot deze informatie moeten hebben, moeten zich eerst melden bij de National Security Authority (NSA). Bedrijven die niet in Nederland zijn gevestigd, moeten zich melden bij de NSA in hun land van vestiging.

De UVO doet de veiligheidsonderzoeken naar personen. Dit kan pas worden gestart als de NSA ook heeft vastgesteld dat het bedrijf aan alle eisen van de NAVO, EU of ESA kan voldoen.

Nederland mag alleen clearances afgeven voor personen die de Nederlandse nationaliteit hebben. Heeft de persoon een andere nationaliteit? Lees hieronder wat u in dat geval moet doen.

De Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) van de AIVD en MIVD kan sommige verzoeken voor een clearance niet uitvoeren. Op deze pagina vindt u meer informatie over de procedure als u of uw medewerker niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Voor de werkgever

Is de organisatie gevestigd in Nederland en mag er een veiligheidsonderzoek worden aangevraagd? Meld dan de nieuwe medewerker aan bij de NSA inspecteur. 

Heeft u een bevestiging ontvangen? Vul dan een Aanmelding Veiligheidsonderzoek in en stuur deze naar de Unit Veiligheidsonderzoeken.

Voor de medewerker

Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, heeft het geen zin om het Nederlandse formulier Opgave Persoonlijke Gegevens (OPG) in te sturen voor een clearance. Deze aanvragen kunnen wij niet in behandeling nemen. Raadpleeg in plaats daarvan de regels van het land waarvan u de nationaliteit heeft. Ieder land heeft eigen regels als het gaat om een aanvraag voor een clearance

Ga terug naar de overzichtspagina Veiligheidsonderzoek.