Wie een vertrouwensfunctie gaat vervullen, heeft een ‘verklaring van geen bezwaar' (VGB) nodig. Hiervoor voert de AIVD een veiligheidsonderzoek uit. 

Bent u werkgever, bekijk dan het dossier Voor de werkgever.

Bent u werknemer, bekijk dan het dossier Voor de werknemer.

Veiligheidsonderzoeken
Wat Eerlijkheid, onafhankelijkheid, loyaliteit, integriteit en veiligheidsbewustzijn. Dat zijn de vijf belangrijkste criteria die in het veiligheidsonderzoek worden onderzocht.
Wie Personen die een vertrouwensfunctie gaan vervullen, moeten een veiligheidsonderzoek ondergaan. Vertrouwensfuncties bestaan bij de overheid, burgerluchtvaart, de politie, het Koninklijk Huis en bij andere organisaties.
Waarom In een vertrouwensfunctie kunnen personen in aanraking komen met vertrouwelijke of staatsgeheime informatie. Er moet daarom onderzocht worden of zij geen veiligheidsrisico vormen.
Taak van de AIVD Het veiligheidsonderzoek wordt door de AIVD uitgevoerd of onder mandaat van de AIVD door de Koninklijke Marechaussee (KMar) of de Nationale Politie.

Information in English about security screening.