Veiligheidsonderzoeken

Wie een vertrouwensfunctie gaat vervullen, heeft een ‘verklaring van geen bezwaar' (VGB) nodig. Hiervoor voert de AIVD een veiligheidsonderzoek uit. 

Bent u werkgever, bekijk dan het dossier Voor de werkgever.

Bent u werknemer, bekijk dan het dossier Voor de werknemer.

Information in English about security screening.

Animatievideo: een veiligheidsonderzoek, wat betekent dat?

Een veiligheidsonderzoek. Wat betekent dat?

U vervult een vertrouwensfunctie of solliciteert daarop.

Of u nu werkt achter de douane op een luchthaven, in een kerncentrale, als militair of ambtenaar, u heeft een baan met bijzondere verantwoordelijkheden. Net als ongeveer 100.000 anderen in Nederland.  

Voor een vertrouwensfunctie heeft u een ‘verklaring van geen bezwaar’ nodig. Als u deze verklaring heeft, dan is er geen bezwaar dat u met gevoelige informatie werkt. Of dat u toegang heeft tot plekken waar u schade zou kunnen toebrengen aan de nationale veiligheid.

Een verklaring van geen bezwaar krijgt u na een veiligheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt onderzocht of u eerlijk, onafhankelijk, loyaal, integer en veiligheidsbewust bent.

Voor dit veiligheidsonderzoek moet u een vragenlijst invullen. Hierin wordt om persoonlijke gegevens gevraagd. We gaan hier zorgvuldig mee om en delen de informatie niet met anderen.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) voert uw onderzoek uit.

Wij kijken in verschillende systemen of u voorkomt, zoals van Bureau Krediet Registratie en informatie van justitie.

Het kan zijn dat wij met u of met mensen in uw omgeving in gesprek gaan om aanvullende vragen te beantwoorden. Ook kunnen we, als het nodig is, informatie opvragen in het buitenland.

Bij een positief oordeel ontvangt u een verklaring van geen bezwaar. Net als die honderdduizend anderen die een vertrouwensfunctie hebben.

Zolang u deze bijzondere baan heeft, wordt elke paar jaar een veiligheidsonderzoek uitgevoerd.

De AIVD en MIVD maken werk van veiligheid.

Ga voor meer informatie naar aivd.nl of defensie.nl/mivd.

Veiligheidsonderzoeken
Wat Eerlijkheid, onafhankelijkheid, loyaliteit, integriteit en veiligheidsbewustzijn. Dat zijn de vijf belangrijkste criteria die in het veiligheidsonderzoek worden onderzocht.
Wie Personen die een vertrouwensfunctie gaan vervullen, moeten een veiligheidsonderzoek ondergaan. Vertrouwensfuncties bestaan bij de overheid, burgerluchtvaart, de politie, het Koninklijk Huis en bij andere organisaties.
Waarom In een vertrouwensfunctie kunnen personen in aanraking komen met vertrouwelijke of staatsgeheime informatie. Er moet daarom onderzocht worden of zij geen veiligheidsrisico vormen.
Taak van de AIVD Het veiligheidsonderzoek wordt door de AIVD uitgevoerd of onder mandaat van de AIVD door de Koninklijke Marechaussee (KMar) of de Nationale Politie. Voor welke functies een veiligheidsonderzoek nodig is, bepaalt de minister onder wiens verantwoordelijkheid die functie valt.