Digitale formulieren veiligheidsonderzoek

Voor het starten van een veiligheidsonderzoek zijn het formulier ‘Opgave persoonlijke gegevens' en de bijbehorende ‘Aanmelding' nodig. De ‘Opgave persoonlijke gegevens' wordt door de (toekomstige) werknemer ingevuld. De ‘Aanmelding' door de (toekomstige) werkgever.

Heeft u een vraag over het veiligheidsonderzoek?

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 - 15.00 uur via: 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via: 079 - 320 52 27.

Formulieren voor werknemers

De formulieren kunt u vanaf deze pagina downloaden en digitaal invullen. Ze kunnen echter niet digitaal worden verzonden. U moet het formulier ‘Opgave persoonlijke gegevens' na het invullen printen en in een gesloten envelop inleveren bij uw toekomstige werkgever. Uw (toekomstige) werkgever zal uw formulier vervolgens samen met de ingevulde ‘Aanmelding' naar de AIVD sturen of naar een van de mandaathouders: de KMar of de Nationale Politie.

Lees eerst de invul- en verzendinstructie zorgvuldig door.

Problemen met het openen van het formulier? Lees dit eerst!

Let op: kies bij het downloaden van de gewenste Opgave persoonlijke gegevens (OPG) niet direct voor Openen, maar kies voor Opslaan als en sla de pdf op, bijvoorbeeld op het Bureaublad. Sluit dan de webbrowser af, open Adobe Reader en open de opgeslagen pdf via het menu Bestand > Openen. Als Adobe Reader niet op de PC staat, download dat dan eerst via www.adobe.com.

Als het downloaden van de gewenste OPG niet lukt, probeer het dan met een andere browser zoals Firefox (www.getfirefox.net). De ervaring leert dat Google Chrome vaak moeite heeft met het openen van de pdf's.

Heeft u een Apple computer en problemen met de formulieren? Lees de instructie voor Apple-gebruikers.

Advies: het gebruik van een tablet of smartphone om de OPG in te vullen, wordt afgeraden, mede omdat het ingevulde formulier geprint moet worden en niet digitaal mag worden verzonden.

Gebruik de nieuwe versies van de formulieren

Op 27 november 2017 zijn nieuwe versies van de 'Opgave persoonlijke gegevens' (OPG) gepubliceerd. Gebruik deze versies voor het aanvragen van een veiligheidsonderzoek. Zij zijn herkenbaar aan het nummer '/1117' onderaan elke pagina.

De 'Aanmelding veiligheidsonderzoek' (AV) is niet gewijzigd. De AV is herkenbaar aan het nummer '/0915' onderaan elke pagina.

Als een oude versie van een OPG wordt ingestuurd, kan die geretourneerd worden met het verzoek om de nieuwe versie te gebruiken. Dit kan vertraging in de uitvoering van het veiligheidsonderzoek opleveren.

 Tabel met formulieren

Opgave persoonlijke gegevens
(voor de werknemer)

 Aanmelding
(voor de werkgever)

 Wijzigingsformulier (werkgever)

Veiligheidsonderzoek Burgerluchtvaart

Aanmelding veiligheidsonderzoek Burgerluchtvaart

*op basis van nieuwe procedure

Burgerluchtvaart

Veiligheidsonderzoek Politie

Aanmelding veiligheidsonderzoek Politie  

Veiligheidsonderzoek Koninklijk Huis

Aanmelding veiligheidsonderzoek Dienst Koninklijk Huis  

Veiligheidsonderzoek A

 Aanmelding veiligheidsonderzoek A  

Veiligheidsonderzoek B

Aanmelding veiligheidsonderzoek B

 

Veiligheidsonderzoek C

 Aanmelding veiligheidsonderzoek C  

Information in English about security screening.

*Als gevolg van een aanwijzing van de NCTV accepteert de AIVD per 31 maart 2012 geen aanvragen meer voor veiligheidsonderzoeken die worden aangevraagd door uitzendorganisaties. Over deze wijziging zijn de betrokken organisaties door de NCTV per e-mail op 23 december 2011 op de hoogte gebracht.