Invul- en verzendinstructie

Vul het voor u relevante formulier uitsluitend in wanneer uw (toekomstige) werkgever daarom vraagt.

Problemen met het formulier of andere vragen?

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 - 15.00 uur via: 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via: 079 - 320 52 27.

Invullen

Voor het downloaden en invullen van het formulier is minimaal Adobe Reader versie 7 nodig. U wordt aangeraden de meest recente versie te gebruiken. U kunt deze gratis downloaden vanaf de website van Adobe. Als u al Adobe Reader op uw computer heeft staan, kunt u eerst de reeds geïnstalleerde versie van Adobe Reader verwijderen (deïnstalleren) en vervolgens de meest recente versie installeren.

De digitale formulieren werken alleen optimaal wanneer de optie ‘Adobe Javascript' in Adobe Reader is ingeschakeld. Bij het invullen van bepaalde keuzes kunnen dan velden verschijnen of verdwijnen die het invullen gemakkelijker maken. Heeft u het idee dat een en ander niet goed werkt? Klik in de menubalk op Bewerken -> Voorkeuren. Kies in het scherm voor Javascript. Zet een vinkje bij ‘Acrobat Javascript inschakelen'. Laat het vinkje bij Javascript-foutopsporing leeg.

Controleer of er extra vragen in beeld zijn gekomen op basis van uw antwoorden. Heeft u bijvoorbeeld ingevuld dat u een relatie heeft, dan zal een extra blok met vragen over uw partner in beeld komen. Een formulier waarvan niet alle vragen volledig zijn ingevuld, kan niet in behandeling worden genomen.

Onderteken het formulier met een pen. Hiervoor moet u het formulier enkelzijdig printen en vervolgens ondertekenen. Soms is het ook noodzakelijk dat uw partner het formulier ondertekent. Als dit van toepassing is, dan blijkt dat vanzelf. Met het ondertekenen geeft u de AIVD ook toestemming voor het uitvoeren van herhaalonderzoeken. Dit is conform de Wet Veiligheidsonderzoeken. Voor- of achteraf wordt altijd gemeld dat een herhaalonderzoek plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

Speciale instructie voor Apple-gebruikers

Om de digitale formulieren in te kunnen vullen op een Apple computer/tablet met behulp van Safari moeten enkele extra stappen ondernomen worden:

  • download de meest recente versie van Adobe Reader voor de Mac;
  • zorg ervoor dat de Adobe Reader-applicatie in uw Dock staat (de programmabalk onderin het scherm);
  • start de Adobe Reader en open een willekeurig .pdf bestand;
  • u krijgt een melding dat Adobe Reader niet de default/standaard-applicatie is om pdf-bestanden te openen. Antwoord ‘ja' op de vraag of dat veranderd moet worden.
  • Na het doorlopen van deze stappen, worden pdf-bestanden niet langer in Safari zelf geopend, maar in Adobe Reader. Nu kunt u ook de formulieren invullen.

Verzenden

De formulieren kunnen niet digitaal worden verzonden. U moet de formulieren enkelzijdig printen en handmatig (met pen) ondertekenen.

Lever de ‘Opgave persoonlijke gegevens' bij voorkeur eenmaal dubbelgevouwen in een gesloten B5-formaat envelop in bij uw (toekomstige) werkgever. De ‘Aanmelding' en de ‘Opgave persoonlijke gegevens' worden door uw (toekomstige) werkgever als één pakket verzonden. Zie ook de instructies op het formulier.

Let op de aanvullende eisen zoals het meesturen van een kopie van uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner, en van een pasfoto.

De werkgever zorgt voor verzending van het door u ingevulde formulier samen met de ingevulde ‘Aanmelding' naar het adres zoals op de Aanmelding staat vermeld. Voldoende frankering is belangrijk; onvoldoende gefrankeerde poststukken worden geweigerd.

Beveiliging

De informatie van de website van de AIVD wordt versleuteld met SSL. Dit herkent u aan het slotje in de browser. U kunt de certificaatgegevens verifiëren door hierop te dubbelklikken.

Voor de beveiliging van de gegevens op uw computer bent u zelf verantwoordelijk. Zie de beveiligingstips.

Problemen met het formulier of andere vragen?

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 - 15.00 uur via: 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via: 079 - 320 52 27.