Kamerbrief met beantwoording motie Van Oosten en Recourt over wijziging Wet veiligheidsonderzoeken

Beantwoording van de motie van de leden Van Oosten (VVD) en Recourt (PvdA) uit 2014 over de gevolgen van de gewijzigde Wet Veiligheidsonderzoeken (Wvo). De minister schrijft in zijn antwoord dat wijzigingen in de  Wvo niet hebben geleid tot een prikkel om minder vertrouwensfuncties aan te wijzen waardoor risico's voor de nationale veiligheid zijn ontstaan.

De minister schrijft verder dat sinds de doorgevoerde wijziging per september 2015 alle afnemers moeten betalen voor veiligheidsonderzoeken die door de AIVD worden uitgevoerd, dus niet alleen de overheidsorganisaties. Tezamen met de vernieuwde Leidraad Vertrouwensfuncties uit 2014 zou dit moeten voorkomen dat allerlei functie oneigenlijk als vertrouwensfunctie worden gekenmerkt.

In de motie vragen de Kamerleden om in het oog te houden dat door de tarifering omwille van de kosten mogelijk ook functies niet meer als vertrouwensfunctie worden aangewezen, die het wel zouden moeten zijn.

Volgens de minister is er geen sprake van dat "in de niet-overheid sector minder vertrouwensfuncties worden aangewezen of veiligheidsonderzoeken worden uitgevoerd dan vanuit het oogpunt van nationale veiligheid verantwoord is."