Brochure Vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken

De brochure 'Vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken' beschrijft de procedure voor personen die een vertrouwensfunctie gaan uitoefenen. Vertrouwensfuncties zijn functies bij de overheid en in het bedrijfsleven die zo kwetsbaar zijn, dat zij de mogelijkheid bieden de nationale veiligheid te schaden.