Veiligheidsonderzoeken vertrouwensfuncties Openbaar Ministerie

Afgelopen weekend hebben diverse media bericht dat de AIVD bezig is een achterstand in te lopen in het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken naar vertrouwensfunctionarissen bij het Openbaar Ministerie.

Eind 2007 is bij het OM een nieuwe groep functies als vertrouwensfunctie aangewezen. Dit is gedaan conform de 'Leidraad Aanwijzen Vertrouwensfuncties'. Dit heeft voor de AIVD geleid tot een werkvoorraad in uit te voeren veiligheidsonderzoeken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer op 10 juni 2008 geïnformeerd over de voortgang van zowel het wegwerken van de bestaande werkvoorraad bij werkgevers

die vertrouwensfuncties hebben aangewezen, als het reduceren van de doorlooptijd van een veiligheidsonderzoek (zie voor meer informatie de ‘Voortgangsrapportage aanpak problematiek achterstanden een doorlooptijden veiligheidsonderzoeken’van 10 juni 2008).

De werkvoorraad bij het OM heeft betrekking op medewerkers die bij de aanwijzing van eind 2007 een vertrouwensfunctie zijn gaan vervullen. Net zoals bij alle inzenders van veiligheidsonderzoeken wordt deze werkvoorraad afgehandeld volgens de nieuwe werkwijze van het verbeterprogramma Sneller Veiliger.

De achterstand waarnaar in de media verwezen wordt, die dus feitelijk een werkvoorraad betreft, heeft geen betrekking op de instroom van nieuw personeel. Veiligheidsonderzoeken naar nieuwe kandidaten voor een vertrouwensfunctie worden binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijn afgerond.