Berichtgeving over 'clearance' NAVO-functionaris

De Telegraaf bericht op 23 juli over het intrekken van een 'security clearance' bij een hoge functionaris van de NAVO. In het artikel suggereert De Telegraaf dat de AIVD tegenover de krant inhoudelijk op deze zaak zou zijn ingegaan. Dat is niet juist. De dienst gaat nooit inhoudelijk in op individuele zaken.

De Telegraaf heeft de dienst verzocht om een reactie op een artikel dat de krant wilde schrijven. Het stuk zou gaan over het intrekken van een 'NATO security clearance', van een Nederlandse NAVO-functionaris in de VS. De AIVD heeft desgevraagd bevestigd dat de 'clearance' inderdaad was ingetrokken en dat de betrokkene daartegen bezwaar heeft gemaakt. Ten onrechte wordt de suggestie gewekt dat de AIVD tegenover de krant verder inhoudelijk ingaat op het onderzoek. De geciteerde passages zijn op verantwoording van De Telegraaf.

De dienst heeft de journalist verder een algemeen verhaal over de procedure meegegeven. Het is namelijk een van de taken van de AIVD om onderzoek te doen naar Nederlandse burgers die een functie bij de NAVO ambiëren of vervullen. De procedure voor het verkrijgen van een 'NATO security clearance' is vergelijkbaar met een veiligheidsonderzoek voor vertrouwensfuncties in Nederland. Er kunnen altijd omstandigheden zijn die een voortijdig herhaalonderzoek rechtvaardigen.

Kwetsbaarheden

Het is overigens niet zo dat de AIVD in een dergelijke procedure onderzoek doet naar de kwaliteit van iemands functioneren. Het gaat puur en alleen om het onderzoeken van kwetsbaarheden. De vraag die daarbij centraal staat is: zijn er risico's te verwachten in relatie tot de vertrouwensfunctie die iemand gaat vervullen of -bij een herhaalonderzoek- reeds vervult. Daarbij valt te denken aan justitiële antecedenten en financiële en relationele omstandigheden. De (inter)nationale veiligheid staat daarbij voorop.

Wanneer de AIVD een 'verklaring van geen bezwaar' (VGB) of een NATO security clearance intrekt, heeft iemand altijd het recht om de bezwaar- en beroepsprocedure te volgen. Daarin vindt rechterlijke toetsing plaats van de rechtmatigheid van het besluit. Het bezwaarschrift in deze zaak is voor advies aan de onafhankelijke Bezwarencommissie Veiligheidsonderzoeken voorgelegd. Dit advies wordt binnen enkele weken verwacht.