Meer helderheid criteria veiligheidsonderzoeken

De AIVD en MIVD hebben samen een leidraad ontwikkeld die duidelijk maakt welke persoonlijke gedragingen en omstandigheden een rol spelen in veiligheidsonderzoeken. De leidraad is bedoeld voor betrokkenen bij een veiligheidsonderzoek.

De afgelopen periode groeide de behoefte aan inzicht in de onderwerpen waaraan de diensten in veiligheidsonderzoeken aandacht schenken. De diensten toetsen op eerlijkheid, onafhankelijkheid, loyaliteit en integriteit. De leidraad beschrijft wat onder deze criteria wordt verstaan.

In de leidraad staan eveneens indicatoren waarop wordt onderzocht of iemand een vertrouwensfunctie kan vervullen. Dit heeft te maken met specifieke kwetsbaarheden die bij een bepaalde functie horen. Bijvoorbeeld of iemand verslaafd is, of gevoelig voor omkoping. De beoordeling van deze indicatoren kan van functie tot functie verschillen. Een veiligheidsonderzoek is dan ook altijd maatwerk.

De leidraad beschrijft eveneens de bezwaar- en beroepsprocedure.