Eerste Kamer stemt in met doorberekenen kosten veiligheidsonderzoeken

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet Veiligheidsonderzoeken. Hierdoor kunnen de AIVD en MIVD de veiligheidsonderzoeken die zij uitvoeren voor bedrijven aan hen doorberekenen.

Tot nu toe worden deze veiligheidsonderzoeken gefinancierd uit publieke middelen. In de toekomst zullen bedrijven deze kosten zelf moeten dragen als normale bedrijfskosten. Naar schatting gaat het om vier tot zes miljoen euro per jaar.

De Tweede Kamer ging eerder al akkoord met dit wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De nieuwe wet wordt zo snel mogelijk van kracht.