Veiligheidsonderzoeken voortaan digitaal aanvragen

Via de webapplicatie eOPG (elektronische Opgave persoonlijke gegevens) kunnen aanvragen voor veiligheidsonderzoeken nu volledig digitaal ingediend worden.

Veiligheidsonderzoek
©iStockphoto

Geen papieren formulieren meer opsturen

 De werkgever/aanvrager kan na inloggen op eOPG met eHerkenning de ‘Aanmelding veiligheidsonderzoek werkgever (AV)’ online invullen en verzenden. De (toekomstige) werknemer ontvangt vervolgens automatisch een e-mail met een link naar de juiste ‘Opgave persoonlijke gegevens (OPG) A, B of C’ die klaarstaat in eOPG. Na inloggen met DigiD kan deze ook volledig digitaal ingevuld en verzonden worden.

Als eOPG wordt gebruikt, is het niet meer nodig om de aanvraagformulieren te downloaden van de website www.aivd.nl en op papier op te sturen. Die route blijft wel bestaan naast eOPG, ook voor aanvragen voor de sector Burgerluchtvaart, de Nationale Politie en de Dienst Koninklijk Huis, waar eOPG nog niet gebruikt kan worden.

Het gebruik van eOPG is veilig, omdat de toegang tot eOPG via een versleutelde verbinding gaat en moet worden ingelogd via eHerkenning en DigiD.

Voordelen van eOPG

Digitaal invullen biedt voor de werkgever/aanvrager een aantal voordelen:

  • voorinvulling van de Aanmelding met de naam- en adresgegevens van de eigen organisatie;
  • bepalen van het gewenste product (VGB en/of Clearance) via een beslismodel;
  • selecteren van de juiste vertrouwensfunctie (indien nodig) op basis van de actuele ‘Lijst Vertrouwensfuncties’;
  • overzicht van nog niet compleet ingevulde aanvragen;
  • tijdwinst door digitale verzending.

Voordelen voor de (toekomstige) werknemer:

  • direct inloggen in eOPG via een link in de ontvangen e-mail;
  • voor-invulling van een aantal persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP);
  • minder handmatige invoer en verbetering van de kwaliteit van de gegevens;
  • direct verzending van de aanvraag na ondertekening met DigiD;
  • automatisch bericht naar de werkgever/aanvrager dat de aanvraag is verzonden.

Kortom: het aanvragen van veiligheidsonderzoeken wordt door invoering van eOPG voor de werkgever/aanvrager, voor de werknemer en ook voor de AIVD sneller en efficiënter.