Resultaten onderzoek

Ontstaat er een veiligheidsrisico als u een vertrouwensfunctie gaat vervullen? Dat is de centrale vraag in een veiligheidsonderzoek.

Personen met een vertrouwensfunctie komen namelijk in aanraking met vertrouwelijke informatie of staatsgeheimen. Of zij krijgen toegang tot het beveiligde gebied van een luchthaven. Het veiligheidsonderzoek stelt vast of er genoeg zekerheid is dat u voldoende betrouwbaar en integer bent. Is dat het geval, dan ontvangt u een verklaring van geen bezwaar (VGB).

Het afgeven, weigeren of intrekken van een verklaring van geen bezwaar

Wanneer na het veiligheidsonderzoek is vastgesteld dat er voldoende waarborgen zijn dat de (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris de vertrouwensfunctie kan vervullen volgt afgifte van de VGB.

Weigering

Wanneer na afronding van het veiligheidsonderzoek is vastgesteld dat er onvoldoende waarborgen zijn, wordt de VGB geweigerd. Weigeringsgronden kunnen zijn:

  • er zijn negatieve gegevens bekend (veelal justitiële antecedenten of informatie uit het eigen AIVD systeem);
  • er zijn onvoldoende gegevens bekend (wanneer bijvoorbeeld is verbleven in een land waar de AIVD geen samenwerkingsrelatie heeft);
  • persoonlijke gedragingen en omstandigheden.