Tarieven

Aan de uitvoering van veiligheidsonderzoeken zijn kosten verbonden die voor rekening van de werkgever komen.

Bij sommige publieke en private organisaties zijn op grond van de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) vertrouwensfuncties aangewezen. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) voert het veiligheidsonderzoek naar de (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris uit. Aan de uitvoering van veiligheidsonderzoeken zijn kosten verbonden die voor rekening van de werkgever komen.

De tarieven van de verschillende soorten veiligheidsonderzoeken kunnen jaarlijks worden vastgesteld met een ministeriële regeling en gepubliceerd in de Staatscourant. De tarieven van veiligheidsonderzoeken zijn gebaseerd op de reële kostprijs; als overheidsorganisatie heeft de AIVD geen winstoogmerk.

 

Veiligheidsonderzoek Tarief 2017
A-niveau € 4487,00
B-niveau € 1277,00
C-niveau € 840,00
Burgerluchtvaart € 94,00

 

Veiligheidsonderzoek Tarief 2018
A-niveau € 3.954,00
B-niveau € 1.295,00
C-niveau € 853,00
Burgerluchtvaart € 96,00

Sinds 1 september 2015 is een nieuwe versie van het Aanmeldingsformulier Werkgever (AV) beschikbaar. Daarop moet aangegeven worden dat bekend is dat er kosten in rekening gebracht worden voor het uitvoeren van het veiligheidsonderzoek. Sinds 1 september 2015 kan een aanvraag van een veiligheidsonderzoek alleen met dit AV gedaan worden.