Veiligheidsonderzoeken in het AIVD-jaarverslag

Ieder jaar brengt de AIVD zijn jaarverslag uit. Hierin wordt onder andere gemeld hoeveel veiligheidsonderzoeken wij en onze mandaathouders (Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee) in dat jaar hebben uitgevoerd naar personen die een vertrouwensfunctie (wilden gaan) vervullen.

In het overzicht staat verder vermeld of er bezwaren zijn ingediend en het aantal procedures dat gevoerd is over veiligheidsonderzoeken.

> Veiligheidsonderzoeken in het AIVD-jaarverslag 2019

> Veiligheidsonderzoeken in het AIVD-jaarverslag 2018

Ga terug naar: aivd.nl/veiligheidsonderzoeken