Wat moet u als werkgever weten over het veiligheidsonderzoek?

Als er in uw bedrijf vertrouwensfuncties bestaan of komen, dan moeten deze medewerkers een verklaring van geen bezwaar (VGB) hebben. Om een VGB te krijgen, ondergaan zij een veiligheidsonderzoek.

Het is uw verantwoordelijkheid als werkgever om een veiligheidsonderzoek aan te vragen voor uw werknemer.

Het veiligheidsonderzoek (soms ook wel 'screening' genoemd) wordt uitgevoerd door de AIVD. Ook de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Nationale Politie voeren veiligheidsonderzoeken uit onder mandaat van de AIVD.

Afhankelijk van de aard van een vertrouwensfunctie wordt deze ingedeeld op niveau A, niveau B of niveau C. De AIVD hanteert bij de uitvoering van veiligheidsonderzoeken drie typen onderzoeken voor deze niveaus: het A-, B- en C-onderzoek. Het A-onderzoek is hiervan het meest diepgaand.

In een veiligheidsonderzoek wordt onderzocht of er persoonlijke gedragingen en omstandigheden zijn die uw werknemer kwetsbaar (kunnen) maken bij de uitvoering van de functie. Er wordt getoetst of de werknemer eerlijk, onafhankelijk, loyaal, integer en veiligheidsbewust is.

Heeft u een vraag over het veiligheidsonderzoek?

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken kunt u ons bellen. Kijk voor de contactgegevens op de pagina Contact opnemen over uw veiligheidsonderzoek.