Clearance voor EU, NAVO, ESA

Om te werken met gerubriceerd materiaal van de Europese Unie (EU), NAVO of European Space Agency (ESA) en/of toegang te krijgen tot instellingen, eisen deze internationale organisaties in veel gevallen een clearance. In Nederland zijn de AIVD en MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) aangewezen om een clearance af te geven.

Geen vertrouwensfunctie, wel een veiligheidsonderzoek

Deze veiligheidsonderzoeken worden dus niet gedaan in verband met de vervulling van een vertrouwensfunctie (artikel 3 Wvo), maar op verzoek van een internationale organisatie (artikel 13 Wvo). De diensten mogen alleen een clearance afgeven voor personen met de Nederlandse nationaliteit.

Voor het aanvragen van een clearance is een ‘bewijs van noodzaak’ vereist. Hieruit blijkt de reden en het niveau van de clearance (bijvoorbeeld een uitnodiging voor een vergadering, een ledenlijst van een werkgroep, de tender waaronder de clearance wordt aangevraagd).