Hoe vraagt u een veiligheidsonderzoek aan voor uw werknemer?

Een veiligheidsonderzoek kan uitsluitend aangevraagd worden door de werkgever nadat de functie is aangewezen als vertrouwensfunctie. Het veiligheidsonderzoek mag geen onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure, maar vindt plaats nadat de (toekomstige) medewerker voor de functie is geselecteerd.

Als een functie naderhand als vertrouwensfunctie wordt aangewezen, moet de werkgever (de 'inzender') ervoor zorgen dat de AIVD zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, de aanvraag voor het veiligheidsonderzoek ontvangt.

Welke formulieren heeft u nodig om een veiligheidsonderzoek aan te vragen?

Als er vertrouwensfuncties zijn aangewezen binnen uw organisatie, dan kan gestart worden met het aanvragen van veiligheidsonderzoeken. U vult het formulier Aanmelding veiligheidsonderzoek (AV) in en de (toekomstige) werknemer de Opgave Persoonlijke Gegevens (OPG). Deze twee formulieren zijn de basis voor het veiligheidsonderzoek. Direct na ontvangst van de  AV en de OPG start de AIVD het veiligheidsonderzoek.

Als werkgever kunt u op twee manieren een veiligheidsonderzoek aanvragen voor een (toekomstige) werknemer:

1.       geheel digitaal via de webapplicatie eOPG (elektronische Opgave Persoonlijke Gegevens);

2.       of door het juiste formulier Aanmelding veiligheidsonderzoek te downloaden onderaan de pagina.

Welke voorwaarden zijn er om een veiligheidsonderzoek met eOPG te kunnen aanvragen?

  1. Het veiligheidsonderzoek dat u aanvraagt is een A- , B- of C-veiligheidsonderzoek. Veiligheidsonderzoeken op B-niveau voor de sector burgerluchtvaart en voor de Nationale Politie kunnen (nog) niet via eOPG aangevraagd worden.
  2. U beschikt over eHerkenning met inlogcode en met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+. U dient eHerkenning zelf aan te vragen. Zie www.eherkenning.nl voor meer informatie.
  3. U beschikt over de juiste geboortedatum en het e-mailadres van de (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris.
  4. De (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris en diens eventuele partner beschikken over DigiD inclusief extra sms-controle. De vereiste sms-controle moet door de kandidaat en diens eventuele partner apart aangevraagd worden via www.DigiD.nl. Hierbij geldt een afhandeltermijn door DigiD van 5 werkdagen.

U vraagt toegang tot eOPG aan met dit formulier. Nadat de AIVD uw organisatie ‘ingevoerd’ heeft in de eOPG-applicatie (inclusief de lijst van vertrouwensfuncties van uw organisatie indien van toepassing) en u heeft gemeld dat u van eOPG gebruik kunt gaan maken, kunt u aanmeldingen voor veiligheidsonderzoeken digitaal invullen en verzenden via de webapplicatie eOPG.

Vervolg na invulling van de Aanmelding veiligheidsonderzoek (AV) via eOPG

Nadat u de elektronische Aanmelding (AV) heeft ingevuld en verzonden, ontvangt de (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris een e-mail met een link naar eOPG. Vervolgens kan deze, na inloggen met DigiD met sms-controle, de klaarstaande digitale Opgave persoonlijke gegevens (OPG) invullen. Na ondertekening met DigiD met sms-controle, ook door de eventuele partner, kan de (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris de OPG digitaal verzenden aan de AIVD.

Als u geen gebruik van eOPG kunt of wilt maken, dan kunt u de pdf-versie van de betreffende Aanmelding veiligheidsonderzoek (AV) downloaden. Deze formulieren vindt u onderaan deze pagina.

Wat zijn de voordelen van digitaal invullen voor u als werkgever?

Digitaal invullen biedt voor u als inzender een aantal voordelen:

  • voorinvulling van de Aanmelding met de naam- en adresgegevens van u en van uw organisatie;
  • bepalen van het gewenste product (VGB en/of Clearance) via een beslismodel;
  • selecteren van de juiste vertrouwensfunctie met bijbehorende categorie op basis van uw in eOPG beschikbare actuele ‘Lijst Vertrouwensfuncties’;
  • overzicht van nog niet compleet ingevulde aanvragen;
  • tijdwinst en veiligere digitale verzending dan via fysieke post.

Welke veiligheidsonderzoeken kunnen met eOPG worden aangevraagd?

Op dit moment kunnen via eOPG alleen aanvragen voor een A- , B- en C-veiligheidsonderzoek ingediend worden. Veiligheidsonderzoeken op B-niveau voor de sector burgerluchtvaart en voor de Nationale Politie kunnen (nog) niet via eOPG aangevraagd worden. Voor deze aanvragen dienen de pdf-versies van de Aanmelding (AV) en Opgave persoonlijke gegevens (OPG) gebruikt te worden.

Welk formulieren heeft u als werkgever nodig?

*Als gevolg van een aanwijzing van de NCTV accepteert de AIVD geen aanvragen voor veiligheidsonderzoeken die worden aangevraagd door uitzendorganisaties.

De 'Aanmelding veiligheidsonderzoek' (AV) voor een veiligheidsonderzoek A, B of C is gewijzigd. De meest recente versie van deze AV is herkenbaar aan het nummer '0918' onderaan elke pagina.