Tarieven van veiligheidsonderzoeken

Aan de uitvoering van veiligheidsonderzoeken zijn kosten verbonden die voor rekening van de werkgever komen. De kosten worden elk jaar opnieuw berekend op basis van de kostprijs en gepubliceerd in de Staatscourant.

De tarieven van de verschillende soorten veiligheidsonderzoeken kunnen jaarlijks worden vastgesteld met een ministeriële regeling en worden gepubliceerd in de Staatscourant. De tarieven zijn gebaseerd op de reële kostprijs; als overheidsorganisatie heeft de AIVD geen winstoogmerk.

Op het aanmeldingsformulier moet u aangeven dat voor u als de werkgever bekend is dat er kosten in rekening gebracht worden voor het uitvoeren van het veiligheidsonderzoek.

Veiligheidsonderzoek Tarief 2018
A-niveau € 3.954,00
B-niveau € 1.295,00
C-niveau € 853,00
Burgerluchtvaart € 96,00
Veiligheidsonderzoek Tarief 2019
A-niveau € 4.020,00
B-niveau € 1.318,00
C-niveau € 876,00
Burgerluchtvaart € 132,00