Wat houdt een veiligheidsonderzoek in?

Om een vertrouwensfunctie te mogen vervullen, moet een werknemer in het bezit te zijn van een verklaring van geen bezwaar (VGB). Om een VGB te krijgen, ondergaat iemand een veiligheidsonderzoek.

Wat zijn er voor veiligheidsonderzoeken?

De zwaarte van het onderzoek is afhankelijk van de aard van de functie en mogelijk aan te richten schade voor de nationale veiligheid. Onderscheiden in A-, B- en C-functies. Het A-onderzoek is hiervan het meest diepgaand. Een uitzondering is de sector burgerluchtvaart. De burgerluchthavens in Nederland zijn aangewezen als Security Restricted Area’s (SRA). Binnen de burgerluchtvaart moet iedere werknemer beschikken over een VGB op niveau B.

Waar kijken we naar in een veiligheidsonderzoek?

Een veiligheidsonderzoek is altijd maatwerk. Feiten, gedragingen en omstandigheden worden per persoon in relatie tot de functie afgewogen. Een VGB is gekoppeld aan een specifieke vertrouwensfunctie. Dit betekent dat een nieuw veiligheidsonderzoek nodig is als een werknemer intern of extern overstapt naar een andere vertrouwensfunctie.

Lees waar in het veiligheidsonderzoek naar gekeken wordt  en hoe het onderzoek in zijn werk gaat.

Waar is de werkgever verantwoordelijk voor?

Als werkgever ('inzender') bent u verantwoordelijk voor

  • het aanmelden van een (toekomstige) werknemer voor een veiligheidsonderzoek;
  • het melden van nieuwe feiten en omstandigheden over vertrouwensfunctionarissen;
  • het melden van wijzigingen in uw organisatie, die van invloed zijn op vertrouwensfuncties, bijvoorbeeld een reorganisatie;
  • het ontheffen van een werknemer uit zijn vertrouwensfunctie (dit betekent niet direct ontslag);
  • het informeren van werknemers over wat het betekent om een vertrouwensfunctie uit te oefenen.

Hoe lang duurt een veiligheidsonderzoek?

Uiterlijk binnen acht weken wordt besloten of een VGB wordt afgegeven. Die termijn is wettelijk bepaald in de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo).

Wie voert de veiligheidsonderzoeken uit?

De meeste veiligheidsonderzoeken worden uitgevoerd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Onder mandaat van de AIVD voeren de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Nationale Politie (NP) veiligheidsonderzoeken uit. De KMar voert onderzoeken uit voor de burgerluchtvaart en de NP doet de B-onderzoeken voor het eigen personeel. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) voert de veiligheidsonderzoeken uit voor medewerkers van Defensie.