Een veiligheidsonderzoek: wat moet u als werknemer weten?

Om een vertrouwensfunctie te mogen vervullen, moet u in het bezit zijn van een 'verklaring van geen bezwaar' (VGB). Om een VGB te krijgen, ondergaat u een veiligheidsonderzoek. 

Het veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de AIVD. Ook de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Nationale Politie voeren veiligheidsonderzoeken uit onder mandaat van de AIVD.

Direct naar de formulieren voor veiligheidsonderzoeken

Afhankelijk van de aard van een vertrouwensfunctie wordt deze ingedeeld op niveau A, niveau B of niveau C. De AIVD hanteert bij de uitvoering van veiligheidsonderzoeken drie typen onderzoeken voor deze niveaus: het A-, B- en C-onderzoek. Het A-onderzoek is hiervan het meest diepgaand.

In een veiligheidsonderzoek wordt onderzocht of er persoonlijke gedragingen en omstandigheden zijn die u kwetsbaar (kunnen) maken bij de uitvoering van uw functie. Er wordt getoetst of u eerlijk, onafhankelijk, loyaal, integer en veiligheidsbewust bent.