Beveiligingstips

De ‘Opgave persoonlijke gegevens' en de ‘Aanmelding' kunt u digitaal invullen.

Is dit wel veilig?

Ja, want de informatie van de website van de AIVD wordt versleuteld met SSL. U kunt dit herkennen aan het slotje in de browser. U kunt de certificaatgegevens verifiëren door hierop te dubbelklikken. Voor de beveiliging van de gegevens op uw eigen computer bent u zelf verantwoordelijk.

Enkele tips om de gegevens op uw eigen computer te beveiligen.

Sla het bestand met de digitale ‘Opgave persoonlijke gegevens' niet op een computer op die u niet vertrouwt of waartoe anderen dan u toegang hebben.

Verwijder het bestand met het ingevulde formulier van uw computer na afronding van het veiligheidsonderzoek. Verwijder daarbij niet alleen het bestand, maar leeg vervolgens ook de prullenmand van uw pc. Let op: de AIVD adviseert het bestand tot na het veiligheidsonderzoek te bewaren. Als tijdens het onderzoek namelijk blijkt dat het formulier niet volledig is ingevuld, dan kan u gevraagd worden ontbrekende gegevens aan te vullen. Heeft u het ingevulde formulier dan al verwijderd, dan moet u het gehele formulier opnieuw invullen. Heeft u het bestand bewaard, dan kunt u de ontbrekende gegevens aanvullen.

Gebruik recente versies van uw besturingssysteem en van uw webbrowser. Zorg ervoor dat u alle relevante beveiligingsupdates hebt geïnstalleerd. (N.B. recente besturingssystemen kunnen dit automatisch doen).

Gebruik een virusscanner en zorg ervoor dat deze is voorzien van recente updates.

Download geen bestanden waarvan u de oorsprong niet kent. Deze kunt u niet vertrouwen. Klik niet op links die u in ongevraagde e-mails worden toegezonden

Raadpleeg voor meer informatie de website veiliginternetten.nl.