Hoe gaat de AIVD om met uw privacy tijdens een veiligheidsonderzoek?

De AIVD gaat vertrouwelijk en integer om met uw gegevens. Uw veiligheidsonderzoek mag niet door anderen worden ingezien, ook niet door uw werkgever.

Bij een weigering hoort de werkgever alleen dat er nadelige of onvoldoende gegevens zijn om een verklaring van geen bezwaar af te geven. 

De AIVD luistert niet af bij een veiligheidsonderzoek

Bij veiligheidsonderzoeken mag de AIVD geen bijzondere inlichtingenmiddelen inzetten, zoals afluisteren of volgen. Dit is zo geregeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017.