De verklaring van geen bezwaar (VGB)

Is na het veiligheidsonderzoek vastgesteld dat er voldoende waarborgen zijn dat u onder alle omstandigheden de vertrouwensfunctie naar eer en geweten kunt vervullen, dan volgt afgifte van de VGB.

Indien informatie van een derde partij noodzakelijk is, dan kan het onderzoek langer duren dan de wettelijke termijn van acht weken.

Hoe lang is een verklaring van geen bezwaar (VGB) geldig?

Uw VGB is geldig zolang u werkzaam bent in dezelfde vertrouwensfunctie bij dezelfde werkgever waarvoor de VGB is afgegeven.

Na ten minste vijf jaar kan de werkgever een regulier hernieuwd onderzoek aanvragen. U wordt dan verzocht om een nieuw formulier Opgave persoonlijke gegevens (OPG) in te vullen. Europese wetgeving vereist voor functionarissen binnen de burgerluchtvaart een regulier hernieuwd veiligheidsonderzoek om de vijf jaar.

Het is altijd mogelijk dat nieuwe feiten en omstandigheden zich voordoen. Binnen uw persoonlijke leven of op het werk. Nieuwe (persoonlijke) omstandigheden kunnen aanleiding zijn voor het uitvoeren van een versneld hernieuwd veiligheidsonderzoek. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven aan de AIVD.

Wanneer wordt een verklaring van geen bezwaar (VGB) geweigerd?

Het kan echter ook zo zijn dat er onvoldoende waarborgen zijn, bijvoorbeeld door verblijf in het buitenland. In dit geval volgt er een negatief besluit en ontvangt u een voornemen tot weigering.

Weigeringsgronden kunnen zijn:

  • er zijn negatieve gegevens bekend (veelal justitiĆ«le antecedenten of informatie uit het eigen AIVD systeem);
  • er zijn onvoldoende gegevens bekend (wanneer bijvoorbeeld is verbleven in een land waar de AIVD geen samenwerkingsrelatie heeft);
  • persoonlijke gedragingen en omstandigheden.