Het veiligheidsonderzoek

Om een vertrouwensfunctie te mogen vervullen, moet u in het bezit zijn van een verklaring van geen bezwaar (VGB). Om een VGB te krijgen, ondergaat u een veiligheidsonderzoek. 

Hoe zwaar is een veiligheidsonderzoek?

De zwaarte van het onderzoek (soms ook wel 'screening' genoemd) is afhankelijk van de aard van uw functie en mogelijk aan te richten schade voor de nationale veiligheid. In te delen op niveau A, niveau B of niveau C. Het A-onderzoek is hiervan het meest diepgaand.

Een uitzondering is de sector burgerluchtvaart. De burgerluchthavens in Nederland zijn aangewezen als Security Restricted Area’s (SRA). Bij het vervullen van een functie binnen de burgerluchtvaart dient iedere medewerker te beschikken over een VGB op niveau B.

Werkgever vraagt veiligheidsonderzoek aan

Een veiligheidsonderzoek kan uitsluitend aangevraagd worden door een werkgever, nadat de functie is aangewezen als vertrouwensfunctie. Het veiligheidsonderzoek mag geen onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure, maar vindt plaats nadat iemand voor de functie is geselecteerd.

AIVD voert de meeste veiligheidsonderzoeken uit

De meeste veiligheidsonderzoeken worden uitgevoerd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Onder mandaat van de AIVD voeren de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Nationale Politie (NP) ook veiligheidsonderzoeken uit. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) voert deze onderzoeken uit voor medewerkers van Defensie. Aan de uitvoering van veiligheidsonderzoeken zijn kosten verbonden die voor rekening van de werkgever komen.