Wanneer doen we navraag in het buitenland?

Navraag bij een buitenlandse collega-dienst is noodzakelijk als u (of uw eventuele partner) langer dan zes maanden aaneengesloten in het buitenland heeft verbleven gedurende de beoordelingsperiode van het veiligheidsonderzoek.

Werkt de AIVD samen met alle landen?

De AIVD heeft niet met alle landen een samenwerkingsrelatie. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • ondemocratische inbedding van de desbetreffende inlichtingen- en/of veiligheidsdienst;
  • de wijze waarop de dienst mensenrechten respecteert;
  • de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens die deze dienst verstrekt;
  • de wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden van de desbetreffende dienst;
  • de wijze waarop de dienst omgaat met vertrouwelijke gegevens.

Wij kunnen geen inzicht geven in met welke buitenlandse diensten wij wel of niet samenwerken. Dat is wettelijk niet toegestaan.

Soms kunt u zelf informatie aanleveren over uw verblijf in het buitenland

Als u langer dan zes maanden in een land bent verbleven waar de AIVD geen samenwerking heeft met de inlichtingen- en veiligheidsdienst, dan kan er toch sprake zijn van voldoende waarborgen. De helft van de beoordelingsperiode moet inzichtelijk zijn door verblijf in Nederland of informatie van een buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst. De andere helft moet in ieder geval verifieerbaar zijn door informatie die u zelf aanlevert. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestemming, de reden van het verblijf, de duur en frequentie van het verblijf en de kwetsbaarheid van de specifieke functie.

Soms moet u zelf informatie opvragen in het buitenland

In sommige gevallen eist de betreffende buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst dat u, en niet de AIVD een verzoek voor informatie bij hen indient. Om het veiligheidsonderzoek niet onnodig te vertragen raden we u aan dit tijdig te doen.