Binnen mijn organisatie zijn geen vertrouwensfuncties aangewezen, maar er worden wel clearances (NATO/EU/ESA) aangevraagd. Kan dat ook via eOPG?

Ja, dat kan. U dient dan op tab 2 van de Aanmelding, na de keuze voor een clearance, de vervolgvragen te beantwoorden en dan blijkt vanzelf of de aanvraag via eOPG ingediend kan worden. Klik voor een toelichting op de ? bij de vragen.