Hoe gaat de AIVD bij een veiligheidsonderzoek om met mijn privacy?

De AIVD gaat vertrouwelijk en integer met uw privacy om. De dienst laat anderen nooit weten wie of wat de AIVD in onderzoek heeft. Ook mogen anderen het dossier niet inzien.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de Burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur via 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via: 079 - 320 52 27.