Hoe kan ik een formulier downloaden?

Bij het downloaden van het formulier is het raadzaam om rechts op de link te klikken en dan ‘Doel opslaan als' te selecteren. Als het formulier niet op deze manier wordt opgeslagen, dan staat het formulier bij de tijdelijke internetbestanden en wordt het formulier weggegooid zodra de browser afgesloten wordt. Dan kan het niet meer worden geopend.

Lukt het niet om het formulier te downloaden?

Bedrijven en instellingen: neem contact op met uw systeembeheerder.

Privépersonen: neem op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur contact op met het Front Office Veiligheidsonderzoeken via telefoonnummer 079 - 320 52 27.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de Burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur via 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via 079 - 320 52 27.