Hoe kan ik het formulier afdrukken?

Nadat het formulier compleet is ingevuld en er geen rode velden meer zichtbaar zijn, kunt u op de printknop boven in het scherm klikken. Nadat u de juiste printer geselecteerd hebt, wordt het formulier afgedrukt.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de Burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 - 15.00 uur via 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via 079 - 320 52 27.