Hoe kan ik zien waar ik gebleven ben?

Het is mogelijk om markeringen aan te zetten in Adobe Reader. Wanneer ‘Velden Markeren' is aangevinkt, worden alle invoervelden lichtblauw gekleurd behalve het invoerveld waar de cursor actief is.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de Burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur via 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via 079 - 320 52 27.