Hoe lang duurt het voordat een veiligheidsonderzoek Burgerluchtvaart is afgerond?

Voor de behandeling geldt een wettelijke behandelduur van 8 weken. Als er voor een veiligheidsonderzoek informatie van derden noodzakelijk is, bijvoorbeeld als u voorafgaand aan uw aanvraag langere tijd in het buitenland heeft verbleven, dan bestaat de mogelijkheid dat het onderzoek langer duurt dan die 8 weken.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur via 020 - 520 11 79.