Hoe lang duurt het voordat een veiligheidsonderzoek is afgerond?

Een veiligheidsonderzoek mag maximaal acht weken duren. Dat is wettelijk vastgelegd.

Er zijn echter uitzonderingen. De behandeltermijn kan conform de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) opgeschort worden, bijvoorbeeld als u langere tijd in het buitenland heeft gewoond en er aanvullende informatie bij instanties in dat land opgevraagd moet worden. Mochten er redenen zijn waardoor het onderzoek niet binnen de acht weken termijn kan worden afgerond, dan ontvangt u hierover via uw (toekomstige) werkgever bericht.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de Burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur via 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via 079 - 320 52 27.