Hoe lang is mijn verklaring van geen bezwaar (VGB) geldig?

Uw VGB is geldig zolang u in dezelfde vertrouwensfunctie of functiegroep waarvoor het VGB is afgegeven werkzaam bent. Na vijf jaar kan een hernieuwd onderzoek worden gedaan. In de tussentijd zijn u en uw werkgever verplicht veranderingen door te geven. Zo'n wijziging in de (persoonlijke) omstandigheden kan aanleiding zijn om versneld een hernieuwd onderzoek in te stellen.

Dit geldt niet voor de Burgerluchtvaart. Daar geldt dat de VGB geldig blijft zolang u in dezelfde vertrouwensfunctie en bij dezelfde werkgever werkzaam bent en de VGB niet is ingetrokken. Hoewel een VGB geen einddatum heeft, is op de burgerluchtvaart Europese regelgeving van toepassing waarin om de 5 jaar een nieuwe screening vereist is.

Mocht dit uw vraag niet beantwoorden, dan kunt u op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur bellen met het Frontoffice Veiligheidsonderzoeken via het nummer 079 - 320 5227.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur via 020 - 520 11 79.