Hoe weet ik dat mijn veiligheidsonderzoek is afgerond?

Als het onderzoek met een positief resultaat is afgerond, ontvangt u per post uw verklaring van geen bezwaar (VGB). Dan kunt u in principe meteen aan het werk.

Uw werkgever krijgt schriftelijk bericht dat aan u een VGB is verstrekt. Als tijdens het onderzoek blijkt dat er geen VGB kan worden afgegeven, krijgt u hierover bericht. U ontvangt een (voornemen tot) weigering van de VGB. U wordt daarin ook op de hoogte gebracht hoe u tegen dit besluit in bezwaar en beroep kunt gaan.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de Burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur via 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via: 079 - 320 52 27.