Ik ga met meer personen van mijn organisatie aanvragen voor veiligheidsonderzoeken indienen met eOPG. Moet ik voor iedereen apart eHerkenning aanvragen?

Ja. Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden. Als er meer personen binnen uw organisatie gebruikmaken van eOPG, dan hebben die personen elk hun eigen eHerkenningsmiddel nodig.