Ik heb een strafblad. Kan ik dan een VGB krijgen?

Het controleren op justitiële antecedenten, zoals een strafblad, is een standaard-onderdeel van een veiligheidsonderzoek.

Als er iets gevonden wordt, wil dat niet direct zeggen dat u geen verklaring van geen bezwaar (VGB) kunt krijgen. Er wordt gekeken naar de justitiële feiten in relatie tot de specifike vertrouwensfunctie. Wat onder andere meetelt, is hoe zwaar de strafbare feiten zijn, hoe lang geleden het is en hoe oud u toen was.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de Burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur via 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via: 079 - 320 52 27.