Ik heb een strafblad. Kan ik dan een VGB krijgen?

Het controleren op justitiële antecedenten, zoals een strafblad, is een standaard-onderdeel van een veiligheidsonderzoek.

Als er iets gevonden wordt, wil dat niet direct zeggen dat u geen verklaring van geen bezwaar (VGB) kunt krijgen. Wat onder andere meetelt, is hoe zwaar de strafbare feiten zijn, hoe lang geleden het is en hoe oud u toen was.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de Burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur via 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via: 079 - 320 52 27.