Ik heb wel DigiD maar geen sms-controle. Hoe kan ik de sms-controle aanvragen?

De extra sms-controle is om beveiligingstechnische reden nodig. U kunt deze aanvragen via www.digid.nl. Houdt u hierbij rekening met een verwerkingstijd door DigiD van 5 werkdagen.