Is de uitkomst van het AIVD-veilgheidsonderzoek bindend?

Als het veiligheidsonderzoek in gunstige zin is afgerond, dan stuurt de AIVD de (kandidaat-)vertrouwensfuncionaris een verklaring van geen bezwaar (VGB), en de werkgever een bericht dat de (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris een VGB heeft gekregen.

 Als uit het onderzoek blijkt dat iemand niet in aanmerking kan komen voor de vertrouwensfunctie, dan krijgt de (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris een voornemen tot weigering van de VGB toegestuurd en de reden die hieraan ten grondslag ligt. Hij of zij heeft dan overigens nog de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen dit voornemen.

Het besluit (wel of geen VGB) is bindend en dus géén advies. Het is de werkgever dan ook niet toegestaan om een persoon bij weigering van de VGB toch op die functie te plaatsen.