Kan ik de medewerkers van mijn bedrijf door de AIVD laten screenen?

Eerst moet gekeken moet worden of het echt nodig is om mensen aan een AIVD-veiligheidsonderzoek te onderwerpen, omdat je met een veiligheidsonderzoek diep in iemands privéleven kijkt. Dat kan alleen met een zeer goede reden. Omdat de AIVD een overheidsorganisatie is die gaat over de nationale veiligheid, richt het veiligheidsonderzoek zich altijd op dat thema.

De AIVD voert alleen veiligheidsonderzoeken uit naar personen die een vertrouwensfunctie (gaan) vervullen. Een vertrouwensfunctie is een functie bij de overheid of in het bedrijfsleven, die de mogelijkheid biedt de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat te schaden.

In het bedrijfsleven komen vertrouwensfuncties voor bij zogenaamde vitale bedrijven: ondernemingen die essentieel zijn voor het goed functioneren van de maatschappij, bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven. Voorafgaand aan het vaststellen van een nieuwe vertrouwensfunctie vinden overigens uitgebreide gesprekken plaats tussen de AIVD en het betrokken bedrijf. Pas als aantoonbaar is dat de nationale veiligheid kan worden aangetast, is het nodig een vertrouwensfunctie aan te wijzen en veiligheidsonderzoeken uit te voeren. De werkgever moet kunnen aantonen dat de functie waarvoor hij mensen wil laten screenen, een vertrouwensfunctie is.

De AIVD voert dus geen veiligheidsonderzoeken uit in opdracht van individuele (niet-vitale) bedrijven. Zie ook de 'Leidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties' en de bijbehorende handleiding.