Kan ik medewerkers van mijn bedrijf door de AIVD laten screenen?

De AIVD voert alleen veiligheidsonderzoeken uit naar personen die een vertrouwensfunctie (gaan) vervullen. Een vertrouwensfunctie is een functie bij de overheid of in het bedrijfsleven, die de mogelijkheid biedt de nationale veiligheid te schaden.

In het bedrijfsleven komen vertrouwensfuncties voor bij zogenaamde vitale bedrijven: ondernemingen die essentieel zijn voor het goed functioneren van de maatschappij, bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven.

Voorafgaand aan het vaststellen van een nieuwe vertrouwensfunctie vinden overigens uitgebreide gesprekken plaats tussen de AIVD en het betrokken bedrijf.

Pas als aantoonbaar is dat de nationale veiligheid kan worden aangetast en andere maatregelen niet afdoende zijn, is het nodig een vertrouwensfunctie aan te wijzen en veiligheidsonderzoeken naar de functionarissen uit te voeren. De minister die verantwoordelijk is voor dat onderdeel, bepaalt of het een vertrouwensfunctie is, bijvoorbeeld de minister van Justitie en Veiligheid voor politiemensen.

De AIVD voert dus geen veiligheidsonderzoeken uit in opdracht van individuele (niet-vitale) bedrijven. Zie ook de Leidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties en de bijbehorende handleiding.