Kan ik een kopie krijgen van mijn VGB?

U kunt geen kopie van uw VGB krijgen. De verklaring van geen bezwaar wordt eenmalig aan u verstrekt. Uw werkgever is hierover geïnformeerd. Uitzondering hierop is de VGB-B voor de Burgerluchtvaart.

Indien u niet meer in het bezit bent van uw VGB-B voor de Burgerluchtvaart, dan kan er een duplicaat verstrekt worden.

U kunt dit verzoek indienen via veiligheidsonderzoeken-bl@mindef.nl. Het is ook mogelijk om uw verzoek telefonisch in te dienen. U kunt op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur bellen naar 020-5201179 en om een duplicaat vragen.