Mag de AIVD ‘bijzondere middelen' inzetten bij een veiligheidsonderzoek?

Nee, de AIVD mag bij veiligheidsonderzoeken nooit middelen inzetten als afluisteren en observeren, ook wel bijzondere bevoegdheden genoemd. Dat is geregeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Mocht dit uw vraag niet beantwoorden, dan kunt u op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur bellen met het Frontoffice Veiligheidsonderzoeken via het nummer 079 - 320 5227.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur via 020 - 520 11 79.