Mijn organisatie staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland en heeft dus geen KvK-nummer. Kan ik dan ook eHerkenning aanvragen?

eHerkenning is bedoeld voor ondernemers en organisaties. U kunt daarom alleen een inlogcode aanvragen als u als ondernemer of organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Om in te kunnen loggen op deze dienst heeft u een eHerkenningsmiddel op niveau 2+ nodig. Uw inlogmiddel moet minimaal dat niveau hebben.

Tegenwoordig is eHerkenning ook beschikbaar voor dienstverleners die eenmanszaken identificeren op basis van het BSN-nummer.

eHerkenning niveau 2+