Naar welk adres moet ik de aanvraag voor het veiligheidsonderzoek Burgerluchtvaart sturen?

U levert de ingevulde en ondertekende 'Opgave persoonlijke gegevens' en bijbehorende documenten in een gesloten envelop in bij uw (toekomstige) werkgever. Uw werkgever stuurt de aanvraag vervolgens door naar het adres dat op de 'Aanmelding' staat vermeld.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur via 020 - 520 11 79.