Waar wordt bij een veiligheidsonderzoek in de Burgerluchtvaart op gelet?

Het veiligheidsonderzoek voor de Burgerluchtvaart is een onderzoek op B-niveau. Dit onderzoek is in beginsel een administratief onderzoek gericht op u en uw eventuele partner.

Op basis van het onderzoek wordt vastgesteld of er voldoende waarborgen zijn om aan te nemen dat u de verantwoordelijkheden van uw vertrouwensfunctie onder alle omstandigheden getrouwelijk zult vervullen. Daartoe worden gegevens verzameld over uw persoonlijke omstandigheden en gedragingen die antwoord kunnen geven op de vraag of u bijvoorbeeld betrokken bent (geweest) bij staatsgevaarlijke activiteiten of antidemocratische organisaties. Verder wordt er aandacht besteed aan justitiële antecedenten: bent u bijvoorbeeld verdachte van of veroordeeld voor een misdrijf? Welke soort misdrijven van belang zijn voor de Burgerluchtvaart kunt u vinden in de Beleidsregel Vertrouwensfuncties Burgerluchthavens. Ook kan het zijn dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor een onderzoek. Hierover kunt u meer informatie vinden in de Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur via 020 - 520 11 79.