Waarom kan ik het formulier niet digitaal ondertekenen?

Hoewel bovenaan het formulier staat dat het digitaal ondertekend kan worden, lukt dit niet. De formulieren kunnen en mogen namelijk niet digitaal ondertekend worden.

De melding bovenaan is een standaardmelding van Adobe die helaas niet uitgeschakeld kan worden. Ingevulde formulieren moeten geprint worden en met de pen voorzien worden van een handtekening van zowel u als, indien van toepassing, uw partner (‘Opgave persoonlijke gegevens') of van uw (beoogde) werkgever (‘Aanmelding').

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de Burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur via 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via 079 - 320 52 27.