Waarom moet ik een kopie van het identiteitsbewijs/paspoort van mijn partner meesturen bij de aanvraag veiligheidsonderzoek Burgerluchtvaart?

Uw partner wordt bij het veiligheidsonderzoek Burgerluchtvaart betrokken; ook de gegevens van uw partner zijn dus nodig om het onderzoek op de juiste wijze te kunnen uitvoeren.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur via 020 - 520 11 79.