Waarom verschijnt bij het invullen van de velden in Adobe steeds tekst die ik bij een ander veld al heb ingevuld?

Dit komt doordat de ‘auto-aanvullen' functie in Adobe op uw computer is ingeschakeld. Deze kunt u uitschakelen.

Automatisch aanvullen uitschakelen

  • Kies in Adobe voor ‘Bewerken' in het menu bovenaan het scherm.
  • Kies vervolgens ‘Voorkeuren'.
  • Kies in de linkerkolom ‘Formulieren'.
  • In het rechterdeel onderaan staat ‘Automatisch aanvullen'. De keuze moet op ‘Uit' staan.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de Burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur via 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via 079 - 320 52 27.